Publicerad: 19 september 2019

Nyhet

Sammanfattning av 2020 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och regioner sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020 (2019/20:1) och Höständringsbudgeten för 2019 (2019/20:2). Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Höständringsbudgeten innehåller ett förslag som påverkar kommunerna.

Några av satsningarna för kommunerna:

 • Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna.
 • Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021.
 • Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020.
 • Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 19:38

Och några satsningar för regionerna:

 • Inga nya generella satsningar.
 • Utökning på 1,3 miljarder kronor för en prestationsbaserad kösatsning.
 • Utökad satsning på god och nära vård, 1,5 miljarder kronor.
 • Patientmiljarden (1 miljard) och primärvårdssatsningen på kvinnors hälsa (0,5 miljarder) avslutas.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 10/2019

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Johansson
  Sektionschef
 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!