Publicerad: 26 mars 2020

Nyhet

Prognos från ESV med anledning av coronaviruset

Ekonomistyrningsverket (ESV) har presenterat två scenarier. De visar på stora underskott i den offentliga sektorns sparande.

Den 24 mars presenterade ESV två alternativa scenarier för tillväxten i svensk ekonomi där de försökt ta hänsyn till effekterna av coronavirusets utbrott. Såväl BNP som antalet arbetade timmar antas falla i bägge scenarierna, vilket ger upphov till stora underskott i den offentliga sektorns sparande.

ESV:s analys är nedkortad, jämfört med deras ordinarie beskrivning, och redogör för åren 2020 och 2021.

Prognos – Statens budget och de offentliga finanserna (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!