Publicerad: 13 december 2019

Nyhet

Prisindexen OPI och VPI uppdaterade

SKR publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Årets uppdatering återfinns i cirkulär 19:57 (OPI) samt EkonomiNytt 12/2019 (VPI) samt på sidan Prisindex

Cirkulär 19:57 (kommuner)

EkonomiNytt 12/2019 (regioner)

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!