Publicerad: 13 december 2019

Prisindexen OPI och VPI uppdaterade

SKR publicerar idag uppdaterade prisindex för omsorgspriser respektive vårdpriser.

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Årets uppdatering återfinns i cirkulär 19:57 (OPI) samt EkonomiNytt 12/2019 (VPI) samt på sidan Prisindex.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!