Publicerad: 17 december 2015

Nyhet

Koll på assistansen – en skrift om kostnader för personlig assistans

Kommunernas kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är högre än schablonersättningen kommunerna får från staten. Sveriges Kommuner och Landsting har, i ett projekt där åtta kommuner ingått, analyserat orsakerna till detta.

Det finns flera faktorer som påverkar kommunernas högre kostnadsläge. En del av dem kan påverkas medan andra är svårare att förändra.

I skriften ges några exempel på hur kommuner gjort som arbetat aktivt för att sänka sina kostnader.

Ladda ned rapporten ”Koll på assistansen – en handledning för kommunens analys”

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!