Publicerad: 1 april 2020

Nyhet

Bedömningar från Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet med anledning av coronaviruset

Bedömningar av den ekonomiska utvecklingen och effekterna på den offentliga sektorns finansiella sparande har presenterats av Finansdepartementet (31 mars) och Konjunkturinstitutet (1 april).

Båda spår en negativ BNP-tillväxt i år på mellan 3–4 procent och stigande arbetslöshet på cirka 9 procent. Det är en mer negativ tillväxt än den som låg till grund för vår prognosindikation för utvecklingen av skatteunderlaget den 20 mars 2020.

Den offentliga sektorn beräknas få underskott på mellan 3,5–4 procent av BNP.

Båda instanserna anger att de goda offentliga finanserna i utgångsläget, med en låg offentlig skuldsättning, ger förutsättningar för ytterligare finanspolitiska stimulanser utöver de som redan vidtagits.

Det ekonomiska läget 31 mars, finansminister Magdalena Andersson (PDF, nytt fönster)

Synnerligen djup lågkonjunktur i spåren av covid-19 (Konjunkturinstitutet)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!