Publicerad: 31 oktober 2018

Nyhet

Avskalad budget läggs den 15 november

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag principerna för en avskalad budgetproposition. Bland annat kommer statsbidragen till kommuner och landsting ligga kvar på 2018 års nivå. Riksdagens beslut om budget för 2019 ska beslutas den 12 december.

2018-11-07

Inga propositioner som är politiskt kontroversiella får lämnas av en övergångsregering. Brådskande ärenden som inte är kontroversiella kan man dock besluta om. Senast den 15 november ska budgeten läggas. Ändringar i budgeten kan som vanligt göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträder.

Principer för budgetpropositionen

Det blir en avskalad budget utan politisk inriktning. Budgeten bygger på BP 18 med vissa principer. En ny regering ska ha möjlighet att göra avtryck, så ingen partipolitisk inriktning.

Budgeten ska innehålla:

 • Finansplan och förslag på anslag.
 • Förslag till utgiftstak.
 • Preliminära inkomstberäkningar och utgiftsanslag.
 • Uppföljning av inkomster, utgifter och upplåning samt prognoser.
 • Budget för innevarande och kommande tre år.

Riksdagens beslut om budget för 2019 ska beslutas den 12 december.

Statsbidragen till kommuner och landsting ligger kvar på 2018 års nivå

Ingen upptrappning av statsbidragen i kommuner och landsting. Dessa ligger kvar på 2018 års nivå. De avslut som skulle göras av vissa riktade satsningar görs inte, utan 2018 års nivå ligger kvar.

Andra anslagsnivåer revideras enligt vissa principer

Anslagsnivåer för 2018 gäller. Dessa är reviderade enligt vissa principer:

 • Sedvanlig pris- och löneuppräkning och volymjustering för statens myndigheter.
 • Justeringar till följd av nya lagar som beslutats under året och innehållit finansiering.
 • Satsningar som är tänkta att trappas upp ligger kvar på 2018 års nivå.
 • Detta gäller även slutpunkter på satsningar och nedtrappningar, budget ligger alltså även där kvar på 2018 års nivå.
 • Transfereringarna justeras för ökade volymer.
 • Justeringar görs för civilrättsligt bindande avtal.
 • Justeringar görs för EU-rättsakter.
 • Flytt av verksamheter justeras det för.
 • Vissa anslag som behövs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska fungera läggs in.
 • Flerårig verksamhet, där justeras anslagen för alla år.
 • Där lagförslag måste gälla från årsskiftet (exempelvis inkomstskatter) och där partierna är överens kan dessa läggas in i budgeten.

En kommande ändringsbudget kan justera alla anslag

 • Allt det som beslutas kan justeras både upp och ned i en ändringsbudget.
 • Ändringsbudget kan läggas när som helst under 2019.

Läs mer i pressmeddelandet från finansdepartementet:

Principer för en övergångsregerings budgetproposition, regeringens webbplats

Informationsansvarig

 • Niclas Johansson
  Sektionschef
 • Annika Wallenskog
  Chefsekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!