Publicerad: 20 januari 2020

Nyhet

5 miljarder extra till kommuner och regioner redan under 2020

Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för 2020.

Förslaget innebär att 5 miljarder kronor ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner, 1,5 miljarder avser regioner. Enligt förslaget kommer dessa medel inte påverka tidigare aviserade förändringar inför 2021.

Så som SKR förstår beskedet kommer medlen, förutsatt att riksdagen fattar beslut i enlighet med förslaget, att fördelas som ett generellt statsbidrag, det vill säga läggas till anslaget för kommunalekonomisk utjämning, år 2020 och framåt. Ett generellt statsbidrag innebär en fördelning utifrån invånarantal och beloppen motsvarar ett tillskott till respektive kommun på 339 kronor per invånare och respektive region med 145 kronor per invånare, utifrån befolkningen den 1.11.2019. SKR återkommer med mer information om formerna för tillskottet när sådan finns tillgänglig.

Vårändringsbudgeten presenteras i sin helhet den 15 april.

Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs, kommentar från Anders Knape

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!