Publicerad 18 maj 2021

Region-Bas

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Bakgrund till Region-Bas

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av L-Bas (L-Bas 19) genom anpassning till den nya lagen och till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Till Region-Bas 21 har ytterligare förtydliganden och anpassningar gjorts.

Syftet med Region-Bas är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter till SCB och för jämförelser mellan regioner eftersom kontoplanen definierar begrepp på ett enhetligt sätt.

Både aktuell och tidigare Region-Bas finns att ladda ned nedan.

Nyheter i Region-Bas 21

Jämfört med Region-Bas 20r har det gjorts en del förtydliganden. På sidan 3 i kontoplanen återfinns en förteckning över de ändringar som gjorts i jämförelse med föregående version. Några av dessa är:

  • Nytt konto för pågående arbeten, immateriella anläggningstillgångar (konto 100).
  • Nya underkonton under konto 558 Tjänster för dosdispensering och läkemedelsförsörjning (utanför läkemedelsförmånen).
  • Nytt konto för arrangemang (konto 708).
  • Nytt konto för straffavgifter (konto 736).

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för regioner. Avsikten är att regioner med baskontoplanen som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna regionen.

Instruktioner för uppgiftslämnare från regioner till Räkenskapssammandraget RS, SCB

Filer för nedladdning

Region-Bas 21

Region-Bas 21 (PDF) Pdf, 249 kB.

Region-Bas 21 (Word 97) Word, 1 MB.

Region-Bas 21 (Excel) Excel, 71 kB.

Region-Bas 20r

Region-Bas 20r (PDF) Pdf, 270 kB.

Region-Bas 20r (Word 97) Word, 1 MB.

Region-Bas 20r (Excel) Excel, 74 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset