Publicerad: 15 juni 2020

Informationsfilmer om ny kommunal redovisningslag

SKR har i några korta informationsfilmer sammanfattat de viktigaste förändringarna som följer av den ändrade redovisningslagstiftningen för kommuner och regioner. Här finns både övergripande samt mer fördjupad information.

2018-06-29

Filmerna riktar sig till dig som arbetar med redovisning eller revision i kommuner och regioner.

Följande filmer finns:

 • Introduktion
 • Sammanfattning – för dig som vill veta lite mer
 • Fördjupningsfilm om redovisning av immateriella tillgångar, sammanställda räkenskaper och värdering
 • Fördjupning om arkivering och räkenskapsinformation
 • Fördjupning om revision

Det här innehåller filmerna

Introduktion

I denna film berättar vi om bakgrunden till den nya lagen och förändringarna jämfört med idag. Filmen vänder sig till dig som vill ha en sammanfattning av de viktigaste förändringarna och hur de påverkar redovisningen i kommuner och regioner.


Sammanfattning

I denna film berättar vi sammanfattande om den nya lagen och förändringarna jämfört med idag. Filmen vänder sig till dig som vill ha en samlad bild av förändringarna och hur förändringarna påverkar redovisningen i kommuner och regioner.


Redovisningsfrågor

I denna film berättar Ola Eriksson (KEF) och Torbjörn Tagesson (RKR) om vad den nya lagen innebär för redovisningen av immateriella tillgångar, sammanställda räkenskaper och värderingsfrågor kopplade till finansiella instrument. Filmen vänder sig till dig som arbetar med redovisning eller revision i kommuner och regioner.


Arkivering och räkenskapsinformation

I denna film berättar Ola Eriksson (KEF) om hur arkivering och hantering av räkenskapsinformation påverkas av den nya lagen. Filmen vänder sig till dig som arbetar med redovisning, arkivering eller revision i kommuner och regioner.


Revision

I denna film berättar Anna Eklöf (SKR) om vad den nya lagen innebär för revisionen i kommuner och landsting. Filmen vänder sig till förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer men även till dig som arbetar med redovisning i kommuner och regioner.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!