Publicerad: 20 december 2019

Nyhet

Redovisningsfrågor 2019 och 2020

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2019 och inför redovisningen under år 2020 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Informationen finns samlad i cirkulär 19:58 (kommuner) och EkonomiNytt 14/2019 (regioner). De innehåller:

 • Ny kommunal redovisningslag 2019
 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Kommun-Bas
 • L-Bas och Region-Bas
 • RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)
 • Personalomkostnadspålägg 2020
 • Internränta
 • Räkenskapssammandraget 2019
 • RUR – Resultatutjämningsreserv

Cirkulär 19:58 (kommuner)

EkonomiNytt 14/2019 (regioner)

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!