Publicerad: 8 maj 2020

Frågan om icke-val i valfrihetssystem

Här hittar du information om Konkurrensverkets bedömning samt SKR:s analys kring det så kallade ickevalsalternativet.

Konkurrensverket gör i ett ställningstagande bedömningen att det så kallade ickevalsalternativet i valfrihetssystem inte kan utgöras av kommuns eller regions på förhand uppställda kriterier annat än egenregi. SKR delar inte den bedömningen. SKR:s analys framgår av PM nedan.

PM angående Konkurrensverkets ställningstagande 2019:2 - Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Magnus Ljung
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!