Publicerad: 22 september 2020

Pensionskostnader

Kommuner och regioner har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbetalas till de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

Under denna ingång finns bland annat en allmän översikt, information om hur kommuner och regioner hanterar sina pensionsåtaganden och riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS.

Pensionsområdet är komplext och du är välkommen att kontakta oss för mer information eller för en introduktion i detta område.

Vi erbjuder också dragningar, framförallt för er inom sektorn som har behov av en bättre förståelse för detta område.

Aktuellt

SKR:s ekonomiblogg

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!