Publicerad: 6 februari 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi 2019

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s Cirkulär.

Alla cirkulär om ekonomi 2019

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet

Cirkulär 19:62 – Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021 2019-12-17

Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift

Cirkulär 19:60 – Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 20212019-12-19

Budgetförutsättningar för åren 2019–2023

Cirkulär 19:59 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 2019-12-20

Redovisningsfrågor 2019 och 2020

Cirkulär 19:58 – Redovisningsfrågor 2019 och 20202019-12-20

Omsorgsprisindex (OPI)

Cirkulär 19:57 – Omsorgsprisindex, OPI2019-12-13

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och...

Cirkulär 19:49 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform2019-11-29

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:40 – Budgetförutsättningar för åren 2019–20222019-10-01

Budgetpropositionen 2020

Cirkulär 19:38 – Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 20192019-09-19

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:35 – Budgetförutsättningar för åren 2019–20222019-08-22

Regelverk och ränta för RIPS

Cirkulär 19:31 – Regelverk och ränta för RIPS2019-06-28

Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2020

Cirkulär 19:29 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 20202019-06-14

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:21 – Budgetförutsättningar för åren 2019–20222019-05-02

Preliminär kostnadsutjämning och LSS 2020

Cirkulär 19:20 – Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 20202019-04-26

Vårpropositionen 2019

Cirkulär 19:18 – Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 20192019-04-11

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:6 – Budgetförutsättningar för åren 2019–20222019-02-15

Internränta för år 2020

Cirkulär 19:5 – Internränta för år 20202019-02-01

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!