Publicerad: 6 februari 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi 2018

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s Cirkulär.

Alla cirkulär om ekonomi 2018

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2019

Cirkulär 18:68  Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 20192018-12-28

Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos

Cirkulär 18:67  Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 20202018-12-20

Redovisningsfrågor 2018 och 2019

Cirkulär 18:66  Redovisningsfrågor 2018 och 20192018-12-19

Budgetförutsättningar 2018–2022

Cirkulär 18:64  Budgetförutsättningar för åren 2018–20222018-12-17

Omsorgsprisindex (OPI)

Cirkulär 18:63  Omsorgsprisindex (OPI)2018-12-12

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

Cirkulär 18:50  Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform2018-11-27

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:48  Budgetförutsättningar för åren 2018–20212018-11-19

Budgetpropositionen 2019

Cirkulär 18:47  Budgetproposition 2019 och höständringsbudgeten för år 20182018-11-16

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:37  Budgetförutsättningar för åren 2018–20212018-10-19

Preliminär utjämning för 2019

Cirkulär 18:35  Preliminär utjämning för år 20192018-09-28

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär18:27  Budgetförutsättningar för åren 2018–20212018-08-16

Preliminär kostnadsutjämning för LSS

Cirkulär 18:22  Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 20192018-06-14

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär  18:18  Budgetförutsättningar för åren 2018–20212018-04-27

Vårpropositionen 2018

Cirkulär 18:17  Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 20182018-04-17

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:5  Budgetförutsättningar för åren 2018–20212018-02-15

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!