Publicerad: 6 februari 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi 2017

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s Cirkulär.

Alla cirkulär om ekonomi 2017

2016 års kommunala fastighetsavgift, prognos 2017–2019

Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019, cirkulär 17:692017-12-21

Budgetförutsättningar 2017–2021

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021, cirkulär 17:682017-12-21

Redovisningsfrågor 2017 och 2018

Redovisningsfrågor 2017 och 2018, cirkulär 17:672017-12-21

Omsorgsprisindex (OPI)

Omsorgsprisindex (OPI), cirkulär 17:642017-12-12

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem...

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, cirkulär 17:562017-11-14

Budgetförutsättningar 2017–2021

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021, cirkulär 17:472017-09-28

Budgetproposition 2018

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017, cirkulär 17:462017-09-21

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:422017-08-17

Preliminär kostnadsutjämning LSS år 2018

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018, cirkulär 17:322017-06-15

Preliminära arbetsgivaravgifter 2018

Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018, cirkulär 17:242017-05-15

OPI 2017

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017, cirkulär 17:202017-04-28

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:182017-04-27

Vårpropositionen 2017

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017, cirkulär 17:142017-04-19

Fastighetsavgiften 2018

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018, cirkulär 17:132017-04-12

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:62017-02-16

Internränta 2018

Internränta för år 2018, cirkulär 17:52017-02-10

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!