Publicerad: 22 december 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s Cirkulär, såvida inte filtyp anges inom parentes. Då öppnas länkarna i nytt fönster.

Nästa planerade cirkulär, om internräntan, publiceras i februari 2021.

Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2020–2022

Cirkulär 20:60 – Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2020, 2021 och 20222020-12-21

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

Cirkulär 20:59 – Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 20212020-12-21

Redovisningsfrågor 2020 och 2021

Cirkulär 20:58 – Redovisningsfrågor 2020 och 20212020-12-21

Budgetförutsättningar 2020–2023

Cirkulär 20:57 – Budgetförutsättningar för åren 2020–20232020-12-15

Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

Cirkulär 20:56 – Omsorgsprisindex (OPI) för 20212020-12-16

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem

Cirkulär 20:46 – Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform2020-11-16

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Cirkulär 20:45 – Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 20202020-11-09

Tidigare cirkulär

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

Cirkulär 20:39 – Budgetförutsättningar för åren 2020–20232020-10-01

Budgetpropositionen 2021

Cirkulär 20:37 – Budgetpropositionen 2021 och höständringsbudgeten för 20202020-09-22

Budgetförutsättningar 2020–2023

Cirkulär 20:32 – Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 (PDF)2020-08-24

Beslut och justeringar i RIPS för år 2020

Cirkulär 20:29 – Beslut och justeringar i RIPS för år 20202020-06-22

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning

Cirkulär 20:28 – Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning2020-06-12

Budgetförutsättningar 2020–2023

Cirkulär 20:20 – Budgetförutsättningar för åren 2020–20232020-04-29

Vårpropositionen 2020

Cirkulär 20:18 – 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för 20202020-04-16

Budgetförutsättningar 2020–2023

Cirkulär 20:8 – Budgetförutsättningar för åren 2020–20232020-02-13

Internränta för år 2021

Cirkulär 20:7 – Internränta för år 20212020-02-06

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!