Publicerad: 20 december 2019

Nyhet

Välfärdsmiljarderna 2020

Regeringen har presenterat utfallet av de så kallade ”gamla” välfärdsmiljarderna 2020. Beräkningarna bygger på uppgifter till och med augusti 2019. Utfallet skiljer sig mycket lite från det preliminära utfall SKL/SKR presenterade i början av september.

Skillnaderna mot SKR:s preliminära beräkning är att underlaget för antalet inskrivna i Migrationsverkets system avsåg ett senare datum. Detta innebär dock försumbara skillnader för enskilda kommuner och regioner.

Beräkningen bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2015 och 31 augusti 2019, samt antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per den 2 september 2019. Den del som fördelas utifrån befolkningen ingår i det generella statsbidraget och därmed i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Fördelning av välfärdsmiljarderna utifrån flyktingmottagande, regeringens webbplats

Från 2021 ingår välfärdsmiljarderna i det generella statsbidraget

2020 är det sista året med en flyktingrelativ fördelning av de så kallade välfärdsmiljarderna. Från och med 2021 ingår dessa i sin helhet i det generella statsbidraget. Någon ytterligare publicering på denna sida kommer således inte att göras.

Kommun- och regionvisa uppgifter 2020 inklusive underlag (Excel 2010, nytt fönster)

Vad ingår i SKR:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock.

Utfall av välfärdsmiljarderna tidigare år

I nedanstående fil finns utfallet för välfärdsmiljarderna åren 2017–2020 samlat. I filen redovisas också de så kallade ”flyktingmiljarderna”, som föregick välfärdsmiljarderna år 2016. Dessa fördelas utifrån andra kriterier än välfärdsmiljarderna.

Välfärdsmiljarderna och flyktingmiljarderna 2016–2020 (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!