Publicerad: 20 mars 2020

Nyhet

Extra bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget

Med anledning av coronaviruset gör SKR en extra bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget. I väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar, kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.

I MakroNytt 2/2020 gör SKR en prognosindikation för 2020. På sidan med SKR:s prognosindikation finns även instruktioner för hur man kan göra en beräkning av de ändrade intäkterna.

Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2020

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 29 april 2020. Då publiceras även nytt prognosunderlag samt uppdatering till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!