Räkna undersidor

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Fyra flickor som har skridskohjälmar på sig.

    Kommuners arbete med nationella minoriteter

    Att arbeta med gruppen – inte för gruppen är en framgångsfaktor i kommuners arbete med nationella minoriteter. Dagens inlägg handlar om hur vi kan främja arbetet på plats i alla kommuner och regioner. Mänskliga rättigheter Blogg
  • Staffan Isling

    Det globala börjar i Laxå

    Ledarskapet i kommuner och regioner är centralt för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är våra folkvalda från Kiruna i norr till Trelleborg i söder som tar ansvar för o... Miljö Krönika

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.