Ämnen
Skador vid vård av covid-19 patienter i gruppen Hälso- och sjukvård hos Slussgården AB (7585-860-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-860-9
Utgivningsdag: 2021-02-17

Skador vid vård av covid-19 patienter

Lärdomar från Markörbaserad journalgranskning
Info:
Rapporten redovisas nationella resultat av den markörbaserade journalgranskning av Covid-19 patienter som genomförts i 21 regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under perioden 1 mars- 30 juni 2020. Undersökningen omfattar 1 529 vårdtillfällen. Syftet med journalgranskningen och rapporten är att öka kunskapen om risker och inträffade skador under pandemin. Till skillnad från presentationen i tidigare MJG-rapporter bedöms inte om skadan varit undvikbar eller inte. Det beror på att situationen är unik med en i princip ny och mycket allvarlig sjukdom, där kunskapen om bästa praxis växer fram samtidigt som patienterna vårdas.
0 kr
Artnr:
7585-860-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Nära vård i hemmet för äldre
Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som f&#...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr