Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 8

Sektionen för demokrati och styrning inledde med aktuell information från SKR. Gäster var Lotta Ricklander, Martin Lidhamn och Linda Nordberg från SKR samt Anna G. Björnsdottir från Samband (Kommunförbundet) på Island.

Anders Nordh, SKR, ledde samtalen i sändningen och tillsammans med Lena Langlet. De började med att ge oss aktuell information från SKR:

SKR ställer om till digitala möten och konferenser fram till och med oktober såvida inget annat meddelas. Ett exempel på detta är en ny webbkurs i Omvärldsbevakning – ”Sverige i världen med Corona”.
Kursen startar 25 augusti och omfattar tre tillfällen.

Webbkurs i Omvärldsbevakning

Redan den 29 maj har vi ett kostnadsfritt webbinarium Lokala samhällskontrakt. SKR delar med sig av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.

Webbinarium om Lokala samhällskontrakt

SKR presenterade vårens ekonomirapport den 11 maj som innehåller bland annat beskrivningar av hur coronaviruset påverkar ekonomin i kommuner och regioner. Vi utgår från ett tämligen positivt scenario där vi antar att pandemin kommer att avklinga under sommaren, och att vårt samhälle därefter kan börja återgå till ett så kallat normalläge.

Ekonomirapporten

SKR:s ordförande Anders Knape framhåller i en debattartikel att kommuner och regioner tar stort ansvar i en svår kris.

Replik: Kommuner och regioner tar stort ansvar i en svår kris

Presidiekonferenser för kommun- och regionfullmäktige

Martin Lidhamn, SKR, informerade om att vårens konferenser, 25 maj och 4 juni som sker digitalt och med möjlighet att delta via chatt, för fullmäktige presidier snabbt har ställts om till helt digitala möten. Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19, men kommer att fokusera på hur den lokala och regionala demokratin har påverkats av den aktuella situationen.

 • Vilka utmaningar ställs demokratin inför?
 • Hur har fullmäktige till exempel hanterat frågor kopplat till mötesformer under pågående Corona pandemin och vilka demokratiska begränsningar finns med olika tillvägagångssätt?

Under den andra programdelen har vi som ambition att presentera olika praktiska exempel.

Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, 25 maj

Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, 4 juni

Utvärderingsverktyget Kommunkompassen

Linda Nordberg, SKR, berättade om SKR:s utvärderingsverktyg Kommunkompassen. Det har genomförts ett revideringsarbete under 2019 av verktyget. Ett arbete som har skett i samarbete med Norges kommunförbund. Linda berättade om de förändringar som har skett i verktyget.

Några nya områden är bland annat digitalisering och koncernperspektivet. Linda berättade också kort om vad man har arbetat med inom flera områden i kompassen. SKR erbjuder nu från och med maj kommuner att göra utvärderingar på distans. I maj kommer det att ske tre digitala utvärderingar.

Information om kommunkompassen

Revision – samspelet fullmäktige och revision

Lotta Ricklander SKR, berättade varför samspelet mellan revisorerna och fullmäktige är så viktigt i kommuner och regioner. Hur kan de använda varandra i arbetet? Vad kan man göra bättre och utveckla arbetet?

Lotta framhöll särskilt att det i år är extra viktigt för revisonen att ha dialog med styrelse och nämnder - lyssna in och kanske ställa om.

25 maj webbinarium God revisionssed i kommunal verksamhet

Islands kommunförbund

I sändningen hade vi med oss Anna G. Björnsdottir Chef för utveckling och internationella frågor på Islands Kommunförbund, Samband. Anna berättade för oss om hur läget ser ut kring pandemin. De har haft väldigt få smittade de sista två veckorna. Hon berättade hur smittspårningsarbetet har skett och hur sjukvårdsarbetet har genomförts på Island.

Skolor och kommunala verksamheter har varit öppna under hela perioden men med hårda restriktioner. Mycket arbete har skett på distans.

Den ekonomiska effekten är stor på Island eftersom den stora turistnäringen har drabbats hårt med en arbetslöshet på 50 procent.

En viktig fråga för det Isländska kommunförbundet, Samband, är att utverka ett ekonomiskt stöd från regeringen till kommunala verksamheter. Kommunerna på Island ställer mycket frågor om omställningen, lagar och kring ekonomi.

De kommunala fullmäktige församlingarna på Island är små, Reykjavik har 23 ledamöter och de minsta kommunerna så få som tre ledamöter. Även på Island har de gått över till att hålla många möten på distans. Bredbandstäckningen är god, och på flera håll har man tidigare använt distans teknik då det kan vara långa avstånd och svårt att ta sig till en del orter olika tider på året.

Den största utmaningen för kommuner är och kommer att vara att upprätthålla god service med mindre intäkter.

Avsnittets längd är 54 minuter och 53 sekunder.

Medverkande

 • Anna G. Björnsdottir, Island
 • Lotta Ricklnader, SKR
 • Martin Lidhamn, SKR
 • Linda Nordberg, SKR
 • Anders Nordh, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!