Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 12

Sektionen för demokrati och styrning inledde med aktuell information från SKR. Gäster var Magnus Johansson, Region Sörmland och Leif Eldås, SKR. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) berättar om kommunala partnerskap. Vi har också med Ahmad Rifai från Indonesien.

Anders Nordh, SKR, leder samtalen i sändningen och inledde med att ge oss aktuell information från SKR.

Demokratiresan - poddavsnitt med Anders Knape ordförande, SKR

SKR, SKL International och ICLD skriver i en debattartikel att kriser löses bäst på lokal och regional nivå

SKR och regeringen arbetar fram en gemensam inriktning för PCR-testning och serologisk testning i pandemins olika faser.

SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning

SKR har beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder

Omställning ordet för dagen

Men vad innebär det konkret? Hur påverkas det strategiska arbetet i regioner och kommuner? Vad sker rent operativt? Detta samtalade vi om med Magnus Johansson, Divisionschef Medicin, Region Sörmland från Region Sörmland.

Magnus beskrev hur de arbetat med att öka sin vårdkapavitet inom intensivvården och hur man arbetat med omfördelning av personal mellan olika sjukhus. Man har också prövat nya lösningar, bl.a. digitala vårdmöten som visat sig fungera bra. Regionens service avdelning har bjudit frivilliga till afterwork för att sy skyddskläder till vårdpersonal. Magnus ser också att det har uppkommit många nya och bra samarbeten såväl inom regionen som med andra aktörer, vilka är värda att bygga vidare på framöver.

Internationella samarbeten

I ett samtal med Anders Falkemo, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD fick vi inledningsvis en lägesbild från Gotland. anders berättade om kommunala partnerskap där kommuner och regioner i Sverige kan ingå ett samarbete med kommuner i andra delar av värden. Kommunala partnerskap kan ge nya insikter kring gemensamma frågor och lärdomar från andra håll i världen. ICLD har också utbildningsprogram där tjänstepersoner från andra länder får kunskap om demokratifrågor och hur offentlig sektor fungerar hos oss. I dessa program ingår också praktik i en svensk kommun eller region. Att ta emot kollegor från andra länder kan vara mycket givande ut många aspekter. Kommuner och regioner som vill veta mer om internationellt samarbete är välkomna att kontakta ICLD som gärna förmedlar kontakter.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Direktrapport från Indonesien

Vi visade också ett inspelat samtal med Ahmad Rifai, vid och grundare av organisationen Kota Kita i indonesien. De arbetar med dialog i många former, främst på lokal nivå. Även i Indonesien har man tvingats ställa om till online dialoger i stor utsträckning, men i vissa fall gör man individuella samtal med enskilda medborgare då man inte kan ha större sammankomster just nu. Ahmad menar att det är viktigt att framöver fortsätta att utveckla det lokala samtalet med medborgare kring utveckling av lokalsamhället.

Webbsändningen är 54 minuter och 13 sekunder lång.

Medverkande

 • Magnus Johansson, Divisionschef Medicin, Hälso- och sjukvårdsledningen, Region Sörmland
 • Leif Eldås, SKR
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
 • Ahmad Rifai, Executive Director & Co-Founder, Kota Kita, Indonesien
 • Anders Nordh, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!