Publicerad: 13 januari 2020

Värna demokratin

I en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande och de mänskliga rättigheterna respekteras, är det inte berättigat att använda våld– eller hot om våld – för att hindra eller inskränka en annan individs möjligheter att delta i ett öppet demokratiskt samhälle.

Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Kommuner, statliga myndigheter och civilsamhälle måste få bättre förutsättningar att bekämpa den.

SKR: Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism

MUCF om extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram ett antal kostnadsfria skrifter om extremism.

Publikationer om extremism, MUCF

Om extremism - ideal, normer och könsroller

I tre poddar diskuteras män som våldsamma superhjältar. Kvinnor som uppfostrar nationens barn. I dessa poddar diskuteras ideal, normer och könsroller.

Tre poddar om extremism, MUCF

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!