Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

6. Har LOU:s regler om bevismedel beaktats?

Notera att man vid vissa upphandlingar (över tröskelvärdena utom tjänster enligt bilaga 2) enligt LOU bara får kräva in sådana bevis som styrker leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet som räknas upp i 15 kap. 11 § LOU.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!