Publicerad: 24 juni 2020

Fråga och svar

5. Är alla laghänvisningar korrekta?

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om upphandling under EU-tröskelvärden av vissa så kallade sociala tjänster, såsom sjukvård och socialtjänst, i kraft. Reglerna innebär bland annat höjda direktupphandlingsgränser och vissa begränsade möjligheter att reservera kontrakt till icke-vinstutdelande organisationer.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Utöver LOU finns bestämmelser om upphandling även i dessa lagar:

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!