Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

5. Är alla laghänvisningar korrekta?

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om upphandling under EU:s tröskelvärden av vissa så kallade sociala tjänster, såsom sjukvård och socialtjänst, i kraft. Reglerna innebär bland annat höjda direktupphandlingsgränser och vissa begränsade möjligheter att reservera kontrakt till icke-vinstutdelande organisationer.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!