Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

18. Finns det en tydlig och förutsebar utvärderingsmodell?

Utvärderingsmodeller kan vara mycket enkla men också mycket svåra att utforma. Det beror bland annat på vad man upphandlar och hur många parametrar man vill värdera i utvärderingen.

Utvärderingsmodellen bör så långt möjligt vara enkel att förstå. Anbudsgivaren ska med ledning av utvärderingskriterierna, deras viktning och det sätt som anbuden kommer att poängsättas kunna förstå konsekvensen av att välja den ena eller den andra utformningen av sitt anbud. Utvärderingsmodellen måste också naturligtvis vara utformad så att den ger utslag, det vill säga att den leder till att ett anbud bedöms som bättre än de andra.

Det bör framgå hur anbuden kommer att skiljas åt om de hamnar på samma poäng, till exempel att vid lika poäng vinner det anbud med som har lägst pris. Kom ihåg att anbudsutvärderingen måste följa förutsättningarna i upphandlingsdokumentet. Det är alltså i princip inte tillåtet att lägga till eller dra ifrån utvärderingskriterier eller ändra
utvärderingskriteriernas viktning när anbuden utvärderas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!