Publicerad: 12 juni 2020

Fråga och svar

14. Är kravet på prisuppgift tydligt formulerat?

De prisuppgifter som finns i anbuden måste vara fullt ut jämförbara. Upphandlingsdokumentet bör därför tydligt ange vilka prisuppgifter som anbudet skall innehålla och – om det är fråga om flera prisuppgifter – också förklara hur dessa kommer att vägas samman i prisutvärderingen. Denna viktning måste spegla verkliga förhållanden, om kommunen till exempel brukar beställa 90 procent av sina översättningstjänster med normaltid och 10 procent med expresstid, ska detta framgå av viktningen. Om denna viktning inte görs får expresstid för hög vikt i utvärderingen.

Det bör även framgå vilka kostnader som ska ingå i anbudspriset och vilka som ligger utanför och ersätts i särskild ordning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!