Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

12. Är de så kallade ska-kraven  tydligt markerade?

Det vill säga de krav som måste uppfyllas för att anbudet inte ska förkastas.

Anbud som inte uppfyller ska-krav blir normalt förkastade. Det är därför olyckligt om en anbudsgivare missar att besvara ett ska-krav som anbudsgivaren i och för sig kan uppfylla.

  • Ska-kraven bör därför vara tydligt markerade, till exempel genom att skall skrivs i fetstil (ska).
  • Ska-kraven bör också samlas under vissa rubriker och inte spridas ut på olika ställen i förfrågningsunderlaget.

Man kan också ha en checklista som hjälper anbudsgivaren att inte missa något ska-krav. Kan ska-kravet uppfyllas på olika sätt bör detta framgå av upphandlingsdokumentet, till exempel genom att annan likvärdig rutin eller annat likvärdigt bevis godtas. Ett gott råd är också att vara sparsam med ska-krav (se informationstext till nästa fråga).

En upphandlande myndighet har visserligen stor frihet att välja vilka krav och kriterier man vill ställa i en upphandling, men när man väl har bestämt vilka krav man ställer och sänt ut upphandlingsdokumentet har man i princip inte rätt att frångå dessa vid anbudsutvärderingen. Enligt huvudregeln ska anbud som inte uppfyller ett eller flera ska-krav förkastas. Ska-krav bör därför väljas ut med urskillning och utformas på ett genomtänkt sätt så att inte anbud måste förkastas i onödan.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!