Publicerad: 20 augusti 2019

Fråga och svar

7.Upprepas samma information på flera ställen i upphandlingsdokumentet?

Samma information bör inte upprepas flera gånger i upphandlingsdokumentet. En anledning till detta är att man bör försöka hålla nere textmassan så att upphandlingsdokumentet inte blir onödigt svårgenomträngligt.

En annan anledning är att informationen kanske formuleras på olika sätt och därmed också kan tolkas på olika sätt. En ambition att vara övertydlig kan i så fall leda till att upphandlingsdokumentet i stället blir mångtydigt och svårtolkat.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!