Publicerad: 9 augusti 2019

Fråga och svar

6. Har LOUs regler om bevismedel beaktats?

Notera att man vid vissa upphandlingar (över tröskelvärdena utom tjänster enligt bilaga 2) enligt LOU bara får kräva in sådana bevis som styrker leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet som räknas upp i 15 kap. 11 § LOU.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!