Publicerad: 20 augusti 2019

Fråga och svar

14. Är kravet på prisuppgift tydligt formulerat?

Det är viktigt att de prisuppgifter som finns i anbuden är fullt ut jämförbara. Upphandlingsdokumentet bör därför tydligt ange vilka prisuppgifter som anbudet skall innehålla och – om det är fråga om flera prisuppgifter – också förklara hur dessa kommer att vägas samman i prisutvärderingen.

Det bör till exempel framgå vilka kostnader som ska ingå i anbudspriset och vilka som ligger utanför och ersätts i särskild ordning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!