Publicerad: 9 augusti 2019

Fråga och svar

2. Är tidsfristen för att komma in med anbud välavvägd?

Tidsfristen för att komma in med anbud är bland annat beroende av vilket upphandlingsförfarande som används. Notera att det finns regler om förkortning av tidsfristen i 11 kap. LOU.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!