Publicerad: 29 januari 2020

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) fastställs krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga villkor som ska gälla.

Informationen nedan tar upp skillnader i själva förfarandet när kommunen upphandlar välfärdstjänster och några huvudprinciper för LOV.

Formellt krävs följande i både LOU och LOV

 1. annonsering
 2. att anbud kommer in
 3. att det finns någon form av kvalificeringsfas
 4. att ett avtal skrivs
 5. möjlighet till överprövning

Men LOV kräver dessutom

 • löpande annonsering
 • att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas
 • att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val
 • att kommunen eller regionen ger information till medborgarna för att möjliggöra ett medvetet val
 • att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas

Läs vidare

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!