Publicerad: 11 maj 2020

Skolskjuts, en guide för upphandlingar

Skolskjutsskylt på bil

Guiden svarar på vanliga frågor när du arbetar med enskilda upphandlingar av skolskjuts med buss. Den ger vägledning och kunskap om den svenska kollektivtrafiksektorns gemensamma rekommendationer för upphandlingar.

Sveriges Bussföretag har tagit fram guiden och den bygger på den gemensamma avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Guide för skolskjutsupphandlingar, Partnersamverkan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!