Publicerad: 26 november 2019

Skolskjuts, en guide för upphandlingar

Skolskjutsskylt på bil

Guiden svarar på vanliga frågor när du arbetar med enskilda upphandlingar av skolskjuts med buss. Den ger vägledning och kunskap om den svenska kollektivtrafiksektorns gemensamma rekommendationer för upphandlingar.

Sveriges Bussföretag har tagit fram guiden och den bygger på den gemensamma avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Guide för skolskjutsupphandlingar, Partnersamverkan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!