Publicerad: 11 maj 2020

Kollektivtrafik, modellavtal

Modellavtalen är ett stöd för kommuner och regioner som handlar upp kollektivtrafik. De ger både grundläggande information om hur processen fungerar och konkret stöd i form av mallar för hur avtal kan se ut.

Bussar i trafik

Modellavtalen har tagits fram inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Partnersamverkan förvaltar också avtalen och svarar på frågor. Du kan läsa mer och beställa/ladda ner materialet på Partnersamverkan.se.

Modellavtal, Partnersamverkan.se

De olika avtalen bygger på samma grund, vilket bidrar till tydlighet och igenkänning för alla parter. Det leder ofta till fler anbud. Andra fördelar med modellavtalen är att de löser diskussioner på ett bra sätt, till exempel att kunna enas om hur man ska formlera miljöfrågor i upphandlingen.

Modellavtalen fungerar för alla län oavsett vilka lokala och regionala förutsättningar som finns. Avtalen för i län med stort resandeunderlag har kommit längre i utvecklingen. Ett exempel är Västra Götaland, där arbetet med modellavtalen startade. Några regioner per län som använder modellavtalen är: Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland samt Skåne.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!