Publicerad: 11 maj 2020

Gatubelysning på entreprenad

Gatubelysning i stadsmiljö.

Skriften visar hur driftentreprenader för belysning kan handlas upp, följas upp och utvärderas. Den tar bland annat upp vad som bör ingå i förfrågningsunderlaget och ger exempel på formulär för utvärdering.

Den vänder sig till upphandlare och ansvariga för belysning i kommunerna, samt till deras konsulter och entreprenörer inom området.

Gatubelysning på entreprenad, beställ och ladda ner (webbutiken)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!