Publicerad: 25 mars 2020

Upphandling i akuta situationer

I den akuta situationen med virusutbrottet (covid-19) måste de offentliga inköpen som berör de mest samhällskritiska funktionerna fungera effektivt och snabbt. SKR sammanfattar information från relevanta myndigheter och SKL Kommentus inköpscentral som ger information om leveransstatus på de nationella ramavtalen.

Leveransinformation om Kommentus avtal

SKL Kommentus inköpscentral samlar information med anledning av Corona, såsom leverantörsföreningar eller andra avvikelser avseende deras nationella ramavtal.

Leveransinformation på grund av conronautbrottet, SKL Kommentus

Upphandlingsmyndighetens stödmaterial om brådskande upphandlingar

Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer. Upphandlingsmyndigheten har publicerat stödmaterial och uppdaterar kontinuerligt med information på sin webbplats.

Upphandlingsmyndigheten ger information med anledning av covid-19

Upphandlingsmyndighetens stöd i samband med covid-19-pandemin

Konkurrensverket ger svar på frågor

Konkurrensverket har publicerat information med anledning av coronaviruset avseende upphandling och leverantörssamarbete vid upphandling.

Frågor och svar med anledning av coronaviruset

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att samordna

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att vid behov ta över regionernas och kommunernas ansvar för att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget gäller så länge behovet finns kvar i samband med spridningen av covid-19.

I och med den nya förordningen kan Socialstyrelsen omfördela befintligt materiel och fördela nytt materiel mellan regioner och kommuner. Socialstyrelsen ska också ansvara för inköp av materiel till regioner och kommuner och få igång inhemsk produktion av sjukvårdsmaterial.

Socialstyrelsens roll och uppdrag med anledning av coronavirus covid-19

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!