Publicerad: 3 mars 2020

Vi som arbetar med upphandlingsfrågor på SKR

Juridisk rådgivning och service

Juristerna når du via SKR:s kontaktcenter.

SKR:s juridiska service

Övriga som arbetar med upphandlingsfrågor

Karin Peedu
Nyckelord:
upphandlingsstrateg, strategisk upphandling, funktions-innovationsupphandling, driftformer, ägarstyrning

Karin Peedu, uppahdnlingsstrateg, SKL

Lars Kolmodin
Nyckelord:
upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Lars Kolmodin, handläggare, SKL

Thomaz Ohlsson
Nyckelord:
upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Thomaz Ohlsson, handläggare, SKL

Andreas Hagnell
Nyckelord:
hållbar upphandling

Andreas Hagnell, handläggare, SKL

Klas Danerlöv
Nyckelord:
innovationsupphandling

Klas Danerlöv, handläggare, SKL

Olle Olsson
Nyckelord:
upphandling hälso- och sjukvård

Olle Olsson, handläggare, SKL

Lotta Ricklander
Nyckelord:
upphandling revisionstjänster

Lotta Ricklander, handläggare, SKL

SKL Kommentus

Kommentus erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept.

Via inköptscentralen erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Kommentus för frågor kring deras ramavtal, produkter och tjänster

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!