Publicerad: 31 augusti 2020

Ambitionsplan för cirkulär upphandling

När du vill införa cirkuläritet i din upphandling finns ett verktyg som hjälp att prioritera bland målen. Det är inte rimligt att göra allt på en gång så först bör du välja ett eller flera av de fem målen.

Cirkulär upphandling – om att prioritera mål och välja strategi

Modellen är ursprungligen framtagen av Holland, Vlaanderen-Circulair. SKR tillsammans med projektet RE:Source har fått rättigheter att översätta modellen och fritt använda verktyget.

I verktyget under det valda målet A - E finns olika strategier du kan använda dig av för att uppnå målet. Dessa behöver övervägas utifrån kontraktföremålet det vill säga det du ska upphandla.

Mål och strategier för cirkulär upphandling (JPEG, nytt fönster)

A. Begränsa den totala materialåtgången

 • A1. Delad användning internt
 • A2. Delad användning externt, uthyrning eller leasing
 • A3. Återanvändning , renovering och uppgradering
 • A4. Design för minimerad materialåtgång
 • A5. Mindre avfall

B. Minska mängden jungfruliga material

 • B1. Kunskap om andelen återvunna, biobaserade och jungfruliga råvaror
 • B2. Ökat innehåll av råvaror
 • B3. Ökat innehåll av biobaserade råvaror

C. Förlänga livslängden på produkter

 • C1. Förlängda garantier
 • C2. Avtal om underhåll och reparationer
 • C3. Uppgradsbara produkter
 • C4. Design för ökad livslängd
 • C5. Möjligheter till underhåll och reparationer
 • C6. Modulär och förändringsanpassad design
 • C7. Avtalade incitament för ökad livslängd
 • C8. Vägledning från tillverkare för optimal användning

D. Maximera återanvändning av en produkt eller komponent

 • D1. Design för demontering
 • D2. Modulär design
 • D3. Standardiserad design
 • D4. Kunskap om innehåll och konstruktion
 • D5. Avtal om återtagning och återanvändning
 • D6. Stimulering av cirkulära affärsmodeller

E. Maximera återanvändning eller återvinnig av material

 • E1. Design för återanvändning
 • E2. Kunskap om innehåll och material
 • E3. Avtal om återtagning och återvinning
 • E4. Begränsning eller förbud av farliga ämnen
 • E5. Material som är nedbrytbara och komposterbara
 • E6. Stimulering av cirkulära affärsmodeller

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!