Publicerad: 12 juni 2019

Beställargrupp, konstgräs

SKL har tillsammans med Föreningen Stockholms kultur och fritidschefer (FSKF) samt SKL Kommentus en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kunskap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Nationell ramavtalsupphandling konstgräsplaner

SKL beställargrupp lämnar nu över det arbete som hittills gjort, bland annat marknadsanalys och leverantörsdialog till vårt dotterbolag SKL Kommentus inköpscentral som kommer att under 2019 göra en ramavtalsupphandling av konstgräsplaner som alla kommuner har möjlighet att avropa från.

Ansvarig upphandlare är Henrik Nottorp: henrik.nottorp@sklkommentus.se

Upphandlingsplan 2019 Kommentus (PDF, nytt fönster)

Marknadsanalys konstgräs (Market analysis artificial turf)

Beställargruppens syfte och arbete

Beställargruppen har samlat och spridit den kunskap som finns om spridningen av mikroplatser från konstgräsplaner genom att ta fram en marknadsanalys och genom dialog med intressenter och marknaden.

Gruppen har också tagit fram förslag på en differentiering av behoven avseende; Elit, bredd och multisport nyttjande. Ett förslag från leverantörsdialogen var även att testa nya affärsmodeller, såsom att till exempel hyra konstgräsplan för att få till en effektiv helhetslösning med drift och underhåll.

SKL beställargrupp har ett nära samarbete med Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. Naturvårdverkets grupp främjar initiativ på längre sikt. SKL beställargrupp kompletterar Naturvårdverkets grupp genom att även fokusera på hur medlemmar kan agera vid upphandling under den kunskapsuppbyggande fasen.

I SKL:s beställargrupp, som kommer att fortsätta parallellt med SKL:s upphandling, deltar personer med olika kompetenser såsom verksamhetskunskap, anläggningskompetens, miljökompetens och upphandlingskompetens:
FSKF (som samordnare för kommunerna i Stockholms län), Stockholm stad, Haninge kommun, Nils-Olof Zethrin, SKL, Fredrik Bäck, SKL, Karin Peedu, SKL, Henrik Ellung och Peter Nohrstedt, Kommentus.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot