Publicerad: 28 februari 2020

Beställargrupp, konstgräs

SKR har tillsammans med Föreningen Stockholms kultur och fritidschefer (FSKF) samt SKR Kommentus en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kunskap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Nationell ramavtalsupphandling konstgräsplaner

SKR beställargrupp lämnar nu över det arbete som hittills gjort, bland annat marknadsanalys och leverantörsdialog till vårt dotterbolag SKL Kommentus inköpscentral som kommer att göra en ramavtalsupphandling av konstgräsplaner som alla kommuner har möjlighet att avropa från.

Ansvarig upphandlare är Henrik Nottorp: henrik.nottorp@sklkommentus.se

Upphandlingsplan 2019 Kommentus (PDF, nytt fönster)

Marknadsanalys konstgräs (Market analysis artificial turf)

Beställargruppens syfte och arbete

Beställargruppen har samlat och spridit den kunskap som finns om spridningen av mikroplatser från konstgräsplaner genom att ta fram en marknadsanalys och genom dialog med intressenter och marknaden.

Gruppen har också tagit fram förslag på en differentiering av behoven avseende; Elit, bredd och multisport nyttjande. Ett förslag från leverantörsdialogen var även att testa nya affärsmodeller, såsom att till exempel hyra konstgräsplan för att få till en effektiv helhetslösning med drift och underhåll.

SKR beställargrupp har ett nära samarbete med Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. Naturvårdverkets grupp främjar initiativ på längre sikt. SKR beställargrupp kompletterar Naturvårdverkets grupp genom att även fokusera på hur medlemmar kan agera vid upphandling under den kunskapsuppbyggande fasen.

I SKR:s beställargrupp, som kommer att fortsätta parallellt med SKR:s upphandling, deltar personer med olika kompetenser såsom verksamhetskunskap, anläggningskompetens, miljökompetens och upphandlingskompetens:
FSKF (som samordnare för kommunerna i Stockholms län), Stockholm stad, Haninge kommun, Nils-Olof Zethrin, Fredrik Bäck och Karin Peedu, SKR, Henrik Ellung och Peter Nohrstedt, Kommentus.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!