Publicerad: 27 april 2020

Öka din kunskap om strategisk upphandling 

Nu finns korta filmer som kan öka kunskapen om strategisk upphandling för förtroendevalda. De har tagits fram som ett led i att ge kommuner och regioner verktyg att utveckla arbetet med upphandlingar. Filmerna är tänkta att på ett pedagogiskt sätt förklara och hjälpa till i en förtroendevalds nämndarbete.

SKR har tagit fram tre korta filmer för förtroendevalda som i sitt nämndsarbete behöver ta beslut kring upphandlingar.

Lär om strategisk upphandling och försörjningsstrategi

Vilka strategiska inköpsfrågor bör beaktas inför en upphandling? Hur kan ni i er verksamhet använda upphandling för att nå era mål?

Strategisk upphandling, försörjningsstrategi, 03:30 minuter

Att upphandla hållbart och ställa funktionskrav

Hur arbetar man hållbart och följer upp avtal?

Om att ställa miljökrav, att föra dialog med marknaden på kort och lång sikt för att möjliggöra utveckling, samt att formulera kraven utifrån resultat eller funktion så att det öppnar upp för nya lösningar och innovation.

Hållbar upphandling och hållbarhetsmål vid upphandling, 04:47 minuter

Nyttan med avtalsuppföljning

Om nyttan med att följa upp avtal, behovet att skriva avtalet om möjligt utifrån funktion eller resultatmål för att möjliggöra förbättringar och utveckling under avtalsperioden. I filmen tar vi också upp riskerna med otillräcklig uppföljning, som att kraven inte uppfylls eller att fusk och oegentligheter inte upptäcks.

Uppföljning av upphandlingskontrakt - avtalsuppföljning, 03:36 min

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!