Publicerad: 16 december 2019

Marknadsanalys konstgräs - Market analysis artificial turf 

Forskare Björn Aas vid Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU, har fått uppdraget av SKR:s beställargrupp att genomföra en aktuell marknadsanalys. Syftet var att få befintliga fakta om marknaden för konstgräsplaner samt om miljö- och hälsoeffekter.

Forskarrapport: Market analysis artificial turf, engelska (PDF, nytt fönster)

Svensk inledning och sammanfattning (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning - marknadsanalys konstgräs

Marknaden för konstgräsplaner i Skandinavien utvecklades snabbt från 2000-2015 och är idag cirka 3 000 planer. Tillväxten följer fotbollsportens efterfrågan på "året-runt-tillgång" på planer för träning och utvecklingen av konstgräsplaner med bättre spelegenskaper. Medan konstgräsplanerna ofta utvecklas för elitnivåutövare, är de allra flesta användare barn och ungdomar.

  • Konstgräs har utvecklats i fyra steg eller generationer, som börjar med 1G-systemet som först sågs i USA på 60-talet och är känt i Skandinavien från 1977 till 1980.
  • 2G-systemet införde sandfyllning och ersatte 1G-systemet för konstgräsplaner från 1980 till 1995. 3G-systemet införde syntetisk ifyllnad som en ersättning eller tillsats till sanden, det så kallande gummigranulatet, styrenbutadiengummi (SBR).
  • Sedan 1995 har 3G-systemet varit den föredragna lösningen fram till de senaste åren. Gummigranulat (SBR) från uttjänta bildäck, blev en industriprodukt som kombinerar bra spelegenskaper och lågt pris. Dock medförde miljöhänsynaspekter med SBR att andra alternativa ifyllnadsmaterial togs fram, som TPE, EPDM och olika organiska produkter som kork, kokosnötskal och sockerderivat.

Nya system, 4G, och borttagning av äldre konstgräs

Med en uppskattad livstid på cirka 10 år finns det en snabbväxande eftermarknad för borttagning av äldre konstgräs och installation av nya system. Det växande antalet planer har medfört att miljöaspekter uppmärksammas allt mer av politiker, föräldrar och andra intressenter.

Internationell forskning och studier visar att några av de använda produkterna, bland annat gummigranulatet från gamla bildäck (SBR), också innehåller tungmetaller som kan påverka grundvattnet.

  • Några av de största tillverkarna i Europa är nu redo att introducera 4G-systemet, där ifyllnaden är begränsat till ett tunt lager av sand.
  • Systemet är utformat på ett sådant sätt att det inte finns något behov av en elastisk ifyllnad som gummigranulat.

För närvarande uppfyller inte 4G-systemen testprocedurerna för FIFA för nivå 1-3. Å andra sidan uppfyller 4G-systemet enligt nuvarande certifieringsförfarande ("nordiskt certifikat") kraven för planer som används för liganivå och för alla spelnivåer under det.

Minskning av syntetiskt ifyllnadsmaterial

  • Genom att introducera 4G-system som lösning vid nästa renovering av planerna kan det artificiella ifyllandsmaterialet minskas.
  • Minskningen av syntetiskt ifyllnadsmaterial torde vara cirka 80%.
  • Värdekedjan för konstgrässystem är fragmenterad, och det finns ett starkt behov av att skapa en gemensam kunskapsbas tillsammans med tillverkare, distributörer, entreprenörer och underhållsleverantörer.
  • Vidare finns det behov av att utveckla förfaranden för testning och verifiering av produkten, med hänsyn till förväntad livstid.
  • Produktdeklarationen ska även innehålla uppgifter om gräsens råmaterial (jungfrulig och återanvändning), UV-resistans och förväntad livslängd, med hänsyn till klimatförhållandena samt driftstimmar. Vidare saknas testmetoder för att identifiera och kvantifiera fiberförlust.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!