Publicerad: 28 maj 2020

Omvärldsbevakning, exempel

Omvärldsbevakning och analys görs i de flesta kommunerna. Metoder och systematik skiljer sig åt. Kommunerna Uppsala, Öckerö, Kungsbacka och Norrköping är intressanta exempel på variationen.

Delad kunskap– gemensamt ansvar. Illustration av en arbetsgrupp.

Delad kunskap – gemensamt ansvar

 • Webbverktyg - grunden för bra omvärldsanalys, Kungsbacka
  Omvärldsbevakning handlar om att samla in data på ett systematiskt sätt. Först när det är gjort kan analyser och användbara slutsatser dras. 2018 introducerade Kungsbacka ett webbverktyg som förenklar insamlandet.
 • Gemensam omvärldsanalys inleder budgetarbetet, Öckerö
  Varje år möts politiker och tjänstemän i Öckerö kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. För det krävs öppna diskussioner utan krav på beslut.
 • Frågor om framtiden ska vara spännande, Norrköping
  Framtidsdialog med alla anställda, filmer och välskrivna texter. För att nå ut med en omvärldsanalys måste formen vara modern och tilltalande. En fördel är att frågorna är tydligt kopplade till kommunens budget och styrprocess.
 • Analysarbete i armkrok med verksamheten, Uppsala
  Att arbeta systematiskt med omvärldsanalys handlar inte bara om att visa hur förändringar i omvärlden kan påverka kommunens verksamhet. Det handlar också om att hitta nya sätt att tänka och ta tillvara resurser som finns.

Informationsansvarig

 • Märit Melbi
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!