Publicerad: 22 juni 2020

Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra. SKR erbjuder konkreta stöd, dels exempel på hur kommuner har organiserat sin omvärldsbevakning och dels en omvärldsanalys för spaning och planering.

Gör en ordentlig omvärldsbevakning. Illustration människor som tillar i kiakare och tittar upp i luften.

Det är viktigt att göra en ordentlig omvärldsbevakning

Verktyg för omvärldsbevakning och planering

2010 tog SKR i samarbete med Kairos Future AB fram ett första underlag i tre delar för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar. Materialet uppdaterades 2018.

Faktamaterial

Omvärldsanalys som ger en bakgrund till trenderna:

Vägval för framtiden 3: utmaningar för kommunala uppdraget mot 2030 (PDF, nytt fönster)

Arbetsmaterial

Frågeställningar och instruktioner för det praktiska genomförandet:

Frågor, instruktioner: A4 format (PDF, nytt fönster)     

Frågor, instruktioner: A3 format (PDF, nytt fönster)

Animerad film om 13 trender fram mot år 2030

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.

Här följer 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter som vi tror påverkar utvecklingen i Sverige fram mot år 2030.

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!