Publicerad 20 september 2021

Förplanering, budgetprocess

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta samt ge möjlighet till reflektion och dialoger skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar. I en handbok presenteras erfarenheter, konkreta förslag på hur förarbetet kan förbättras och genomföras.

Bjud in till en förplanering

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta.

Förslagsvis innan budgetprocessen startar bjuds högsta ledningen, både förtroendevalda och tjänstepersoner, till ett möte där de får kunskap om kommunens utmaningar nu och för de närmaste åren som ger möjlighet till reflektion och ny kunskap.

Handbok om förplanering – erfarenheter från ett projektarbete

Tillsammans med fjorton kommuner har SKR diskuterat och prövat ett sätt att förbereda budgetarbetet. Projektets erfarenheter presenteras i en handbok med konkreta tips och förslag på hur förarbetet till budgetprocessen kan utvecklas och förbättras. Deltagarna har diskuterat utmaningar och fakta, processens innehåll och upplägg samt gjort tester i liten skala för att kunna utvärdera olika upplägg.

Handbok förslag på förbättrad förplanering till budgetprocessen

Få mer stöd i ditt budget- och planeringsarbete

Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner som preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Om budget och planeringsprocessen

EkonomiNytt för regioner

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset