Publicerad: 28 maj 2020

Planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är ett viktigt moment i planeringsarbetet. Det handlar om att ha koll på sina förutsättningar att bedriva verksamhet som det är tänkt. Företeelser i omvärlden, regionalt eller lokalt påverkar en kommuns eller regions möjligheter att styra i önskad riktning.

Olika perspektiv behöver balanseras. En illustration med personer som sitter på en gungbräda.

Olika perspektiv behöver balanseras

Lägg tid på förplanering

I god tid innan budgetprocessen startar behöver ledningen få en balanserad och objektiv utgångspunkt som utgår hur det är.

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta och ge möjlighet till reflektion och dialog skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar.

Systematisk omvärldsbevakning engagerar och breddar perspektiven

Det finns inte en definition av omvärldsbevakning och analys, det finns många!

Ta del av verktyg och underlag för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar. Du kan också ta del av lärande exempel från fyra kommuner.

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!