Publicerad: 2 juni 2020

Metoder för att följa upp och analysera verksamhet

SKR har tagit fram skrifter, handböcker, metoder och verktyg för arbetet att följa upp och analysera resulatet inom olika verksamhetsområden. Dessa ger stöd för att följa upp och analysera service- och tjänsteproduktion men också för de horisontella processerna.

Stöd för att följa upp och analysera service- och tjänsteproduktion

SKR:s analysbok ska ge bättre skolresultat

En snabbguide som förhoppningsvis ska kunna bidra till bättre processer och analyser som i sin tur leder till en bättre skola för både elever och medarbetare.

Analysera skolresultat (PDF, nytt fönster)

Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Handbok för öppna jämförelser socialtjänst ger ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultaten i Öppna jämförelser, men även i tolkningen av andra nyckeltal. Du finner också mallar som hjälper till att skapa en struktur och ger stöd i analysarbetet. 

Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, webbutiken

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Här finns resultat från mätningar som kan användas för att identifiera förbättringsområden inom vård och omsorg samt verktyg och metoder för att genomföra förbättringsarbeten.

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Väsentlighetsanalys

Tanken bakom begreppet väsentlighetsanalys är helt enkelt att nyckeltal, och alla andra delar av styrningen, måste handla om det som är mest väsentligt för organisationen - det som organisationen är tänkt att erbjuda sina invånare.

Väsentlighets- och avvikelseanalys i mål- och resultatstyrning, RKA

Stöd för att följa upp och analysera horisontella processer

Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning

SKR arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. Syftet är att skapa genomslag och långsiktighet för de internationella åtaganden som Sverige gjort.

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Vägledning för jämställdhetsintegrering

Vägledningen är till för organisationer som vill jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Den visar också vilka roller som politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har i arbetet.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

Följa upp och analysera öppna jämförelser inom folkhälsa

Verktygslådan är till för dig som arbetar för att förbättra folkhälsan bland invånarna. Den har inte ambitionen att vara heltäckande utan fungerar som ett komplement till ordinarie arbetssätt.

Användning av Öppna jämförelser folkhälsa

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKR har tagit fram en e-utbildning som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner, som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Motverka fusk och oegentligheter

Stöd för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Med bland annat en film vill SKR inspirera kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Motverka fusk och oegentligheter

Metodstöd för förenklad och effektivare administration

SKR har tagit fram ett metodstöd som ska hjälpa kommuner att praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av administrativa uppgifter.

Förenklad och effektivare administration

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!