Publicerad: 2 juni 2020

Effektivitetsverktyg - effektivisera offentlig verksamhet

Att mäta tid hos brukare och brukartid är ett sätt att arbeta med att effektivisera inom offentlig verksamhet. Om det varit möjligt hade vi gärna presenterat en komplett uppsättning av verktyg, men ämnesområdet är alltför komplext.

Brukartid i fokus - ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Efter ett projektarbetet redovisar vi resultat och erfarenheter kring ett samverkansprojekt mellan SKR och sju kommuner. De prövade modellen inom grundskola, äldreomsorg, socialtjänst, LSS-verksamhet och teknisk service.

Brukartid i fokus

Brukartid ett effektiviseringsverktyg - erfarenheter och framtid

Det är naturligt att se den tid som personalen tillbringar hos brukaren som ett av flera mått på effektivitet. I rapporten redovisas erfarenheter med att mäta och använda brukartid som styrinstrument.

Brukartid ett effektiviseringsverktyg

En handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader i äldreomsorg

Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till andra områden.

Handbok för effektiv äldreomsorg

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!