Publicerad: 7 december 2020

SKR lyfter framgångsfaktorer för samverkan i ny skrift

Kommuner och regioner samverkar med varandra kontinuerligt. Men hur organiserar, leder och styrs samverkan för att nå effekt? SKR belyser framgångsfaktorer i en ny skrift om samverkan.

I skriften Att hantera komplexa samhällsutmaningar lyfts praktiska erfarenheter och lärdomar från att organisera, styra och leda i åtta olika regionala och kommunala samverkansprojekt för att möta komplexa samhällsutmaningar som ingen har ensam rådighet över. Frågor som behandlas är bland annat hur man bäst samverkar för att styra utvecklingen i önskvärd riktning.

– Det finns en stor potential till ökad samverkan mellan flera olika aktörer inom en geografisk yta. Samverkan kan skapa möjligheter att ta sig an komplexa samhällsutmaningar, som kommuner och regioner inte kan hantera på egen hand, säger Linda Nordberg, handläggare inom styrning och ledning, på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Komplexa samhällsutmaningar kan till exempel vara stor arbetslöshet, hög brottslighet, klimateffekter eller sjukdomsutbrott.

– Vi har i de olika samverkansprojekten bland annat sett hur viktigt det är att ha en gemensam nulägesbild, gemensamma uppföljningsbara mål och att varje aktör ser en egen nytta med att lösa utmaningen tillsammans med andra. Det kan låta som en självklarhet, men är ändå aspekter som lätt kan glömmas bort, säger Linda Nordberg.

I skriften belyses även vikten av att kontinuerligt föra dialog för att bidra till både ökad förståelse och lärande över organisationsgränserna. En stark tillit och förståelse för varandra bidrar också till ett öppnare samverkansklimat för att lättare möta utmaningarna tillsammans.

Syftet med skriften är att skapa diskussion och ge både inspiration och konkreta lärdomar till hur kommuner och regioner kan organisera, styra och leda samverkan med andra aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!