Publicerad: 21 januari 2021

Nya nyckeltal för att analysera kommunens effektivitet 

RKA lanserar en samling nyckeltal, som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Under hösten 2020 kommer SKR att erbjuda stöd i hur nyckeltalen kan användas.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har idag 20 augusti lanserat en samling nyckeltal, som gör att den enskilda kommunen kan jämföra och analysera produktivitet och effektivitet med andra kommuner, på en övergripande nivå. Nyckeltalen återspeglar både kvalitet som kostnader och volymer inom några av de större verksamhetsområden där kommunen är huvudman, med fokus på utbildning, stöd och omsorg.

SKR har bidragit med personella resurser och aktivt deltagit i arbetet, tillsammans med ett 30-tal kommuner.

Utbildningsinsatser och vägledning erbjuds

SKR och RKA kommer framöver att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för kommuner i hur nyckeltalen kan användas i analyser. Under hösten 2020 kommer RKA även att ställa samman och analysera nyckeltalen i en årligen återkommande rapport.

Under 2021 kommer en motsvarande nyckeltalssamling även att finnas tillgänglig för regionernas verksamhetsområden.

Nyckeltalssamlingen samt vägledning, RKA

Om effektivitet och produktivitet, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Maria Price

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!